Privacyverklaring

Waarom L’eliXXor gegevens nodig heeft en om welke gegevens het gaat

 • Voor het doen van mijn werk
  Het soort persoonsgegevens is afhankelijk van de opdracht en de werkzaamheden. Daarnaast zijn er altijd gegevens nodig als e-mailadres, telefoonnummer, voornaam en achternaam en adres om contact met je te kunnen opnemen en voor het onderhouden van het contact.
 • Voor het voeren van een administratie
  Voor een juiste financiële en administratieve afhandeling van onze overeenkomst verzamel ik alleen de gegevens die hiervoor nodig zijn. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn worden deze gegevens vernietigd.
 • Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief
  Alleen mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of hebben aangegeven deze te willen ontvangen, krijgen de nieuwsbrief toegestuurd. De nieuwsbrief wordt gemiddeld een keer per kwartaal verstuurd. Voor het maken en versturen van de nieuwsbrief maakt L’eliXXor gebruik van de diensten van Mailchimp. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief – door de uitschrijflink in de nieuwsbrief te gebruiken of door een e-mail te sturen aan welkom@lelixxor.nl.
 • Voor het versturen van het boekje ‘Ontdek jouw groeikansen’
  Alleen mensen die het boekje ‘Ontdek jouw groeikansen’ hebben aangevraagd, krijgen deze toegestuurd. Zij kunnen zich daarna meteen afmelden van de mailinglijst. Indien dit niet gebeurt, stuurt L’eliXXor eenmalig een e-mail met een follow up. Daarna worden de gegevens uit de mailinglijst verwijderd. De mailinglijst wordt bijgehouden in Mailchimp. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Geen gegevens verstrekken
Mocht je geen persoonsgegevens aan L’eliXXor willen verstrekken, dan is dat uiteraard mogelijk. Dit heeft echter wel consequenties: dan kan ik je de nieuwsbrief of het boekje ‘Ontdek jouw groeikansen’ niet toesturen. Ook kan ik dan de overeengekomen opdracht niet uitvoeren. Je kunt je toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op ieder moment ook weer intrekken.

Hoe lang L’eliXXor gegevens bewaart
L’eliXXor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
L’eliXXor verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

In kaart brengen websitebezoek
L’eliXXor maakt geen gebruik van Google Analytics of een andere analysetool. L’eliXXor maakt geen gebruik van zogenaamde ‘tracking’ cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@lelixxor.nl. L’eliXXor reageert zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiligen
L’eliXXor neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L’eliXXor maakt gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

L’eliXXor werkt op een eigen server die beveiligd is met een wachtwoord. De laptop die rechtstreeks toegang heeft tot de map waarin klantgegevens bewaard worden, is beveiligd met een wachtwoord. Het e-mailverkeer verloopt via een versleutelde verbinding die is beveiligd met een certificaat.

Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door L’eliXXor verzamelde pesoonsgegevens, neem dan contact op met L’eliXXor via welkom@lelixxor.nl.