Privacyverklaring


In deze privacyerklaring lees je hoe L’eliXXor omgaat met je gegevens, waarom L’eliXXor gegevens van je nodig heeft en hoe de beveiliging geregeld is.

Waarom L’eliXXor gegevens nodig heeft en om welke gegevens het gaat

  • Voor het doen van mijn werk
    Als je klant bent bij L’eliXXor (of je werkgever is dat), dan vraag ik om persoonsgegevens die nodig zijn om mijn werk goed te kunnen doen. Daarnaast zijn gegevens nodig als e-mailadres, telefoonnummer, voornaam en achternaam en adres voor het opnemen/onderhouden van contact. 
  • Voor het voeren van een administratie
    Voor een juiste financiële en administratieve afhandeling van onze overeenkomst verzamel ik alleen de gegevens die hiervoor nodig zijn. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn worden deze gegevens vernietigd.
  • Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief
    Mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of hebben aangegeven deze te willen ontvangen, krijgen de nieuwsbrief toegestuurd. De nieuwsbrief wordt gemiddeld een keer per kwartaal verstuurd. Voor het maken en versturen van de nieuwsbrief maakt L’eliXXor gebruik van de diensten van Mailchimp. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief – door de uitschrijflink in de nieuwsbrief te gebruiken of door een e-mail te sturen aan welkom@lelixxor.nl.

Geen gegevens verstrekken
Mocht je geen persoonsgegevens aan L’eliXXor willen verstrekken, dan is dat uiteraard mogelijk. Dit heeft echter wel consequenties: dan kan ik je de nieuwsbrief niet toesturen. Ook kan ik dan mijn werk niet uitvoeren. Je kunt je toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op ieder moment intrekken.

Hoe lang L’eliXXor gegevens bewaart
L’eliXXor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
L’eliXXor verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de de werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies
De website van L’eliXXor maakt gebruik van cookies om de site goed te laten functioneren. Als je op ok klikt/hebt geklikt, dan ga je hiermee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@lelixxor.nl. L’eliXXor reageert zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Beveiligen
L’eliXXor neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L’eliXXor maakt gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Let op: bekijk je ingesloten inhoud van andere websites dan is dat alsof je deze andere website hebt bezocht. Deze websites kunnen bijvoorbeeld data over je verzamelen, cookies gebruiken en tracking van derde partijen insluiten.

L’eliXXor werkt op een eigen server die beveiligd is met een wachtwoord. De laptop die rechtstreeks toegang heeft tot de map waarin klantgegevens bewaard worden, is beveiligd met een wachtwoord. Het e-mailverkeer verloopt via een versleutelde verbinding die is beveiligd met een certificaat.

Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door L’eliXXor verzamelde pesoonsgegevens, neem dan contact op met L’eliXXor via welkom@lelixxor.nl.