Tarot

Veel ervaringen, gedrag en (denk)patronen zijn oermenselijk en universeel. Het zijn thema’s die je bij ieder mens (en dus ook in iedere organisatie of team) tegenkomt.

Goden
Om deze thema’s (archetypes) helder en tastbaar te maken worden ze al sinds mensenheugenis in symbolen gevat. Je komt de archetypes tegen als goden in mythen, als enneagramtypes en in de afbeeldingen van de tarot. Zo krijgen we zicht op wat er in een bepaalde situatie speelt, weten we beter hoe we er mee om moeten gaan en wat ons te doen staat.

Realistisch en praktisch
Geen schimmige waarzeggerij of occult gedoe, maar rake beelden die iets losmaken en je helpen uit je hoofd te komen. De kaarten voorspellen geen toekomst. Jij bepaalt altijd zelf wat je wel of niet doet. De tarot is vaak anders gebruikt, maar voor mij is het een hulpmiddel om inzicht te krijgen in eigen patronen, denkwijzen en gedrag. De kaarten zijn ondersteunend in persoonlijke ontwikkeling en geven praktische handvatten voor dagelijkse situaties.

Tarot is een toegangspoort die je dichter bij je eigen intuïtie brengt, een spiegel die laat zien wat er innerlijk leeft en een uitnodiging om in het hier en nu te zijn en daar actie te ondernemen.

Supermooie resultaten
Mijn klanten ervaren dat het werken met de tarot richting en helderheid geeft – vanuit een kluwen verwarde gedachten die maar rondjes blijven draaien worden dingen opeens duidelijk(er). Het brengt de ene keer nieuwe inzichten en de andere keer bevestigen de kaarten wat je zelf al dacht (en hoe fijn ís het om die bevestiging te krijgen af en toe!). Soms worden blinde vlekken zichtbaar of aannames onderuit gehaald.

Met de kaarten ga je direct naar de kern. Het is effectief, helder en verrassend. Daarom werk ik met veel plezier (en beide voeten op de grond) met de tarot. Ik stel vragen en duid de kaarten om je de weg te wijzen. 

Elke vraag
Je kunt een tarotsessie doen voor grote en kleine vragen, voor praktische vragen en vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit. Kortom: iedere vraag is mogelijk. Voor spoedvragen of kleine crises kan ik vaak op korte termijn een sessie inplannen.

Inloop tarot
Iedere eerste maandagavond van de maand kun je tussen 19 en 21 uur binnenlopen bij yogastudio Bindi (Bergstraat 6, Amersfoort) voor een korte sessie. Zo’n snuffelsessie duurt maximaal 15 minuten en kost 15 euro. Je kunt pinnen. 

Zie ik je snel?
Voor een complete sessie kun je appen of bellen naar 06 – 11 3435 15 of mailen naar welkom@lelixxor.nl
Meer informatie over tarieven vind je hier.