A zeggen, b doen. Zodra je met andere mensen samenwerkt, krijg je hier mee te maken – of dat nu je medewerkers, samenwerkingspartners of klanten zijn. Hoe komt dat toch?

Het ene zeggen en het andere doen komt voort uit een botsing. Een botsing tussen verstand en gevoel. Als medewerker besef je bijvoorbeeld dat het handiger is om te zeggen dat je het er mee eens bent, maar ondertussen voelt dat helemaal niet goed. Omdat je er niet in gelooft, of omdat je beren op de weg ziet die de ander niet ziet. Of je vult als klant op de enquête in dat je tevreden bent, terwijl je overweegt de volgende keer naar een ander te gaan.

Een paar redenen

Natuurlijk zou je dat gewoon kunnen zeggen, maar soms zijn er redenen waarom iemand dat niet (meer) doet. Waar a zeggen, b doen de voorkeur krijgt. Door:

– slechte ervaringen
– bedenkingen die al zijn uitgesproken, maar waar (te) weinig mee gedaan wordt
– je bent/voelt je niet in de positie om ergens tegenin te gaan
– je hebt geen zin in ‘gezeur’

Zeg maar ja

Nou ja, zo kun je nog wel wat redenen bedenken. Het komt er in elk geval op neer dat je er weinig vertrouwen in hebt dat er iets met jouw gevoel gedaan wordt. Gewoon maar ‘ja’ zeggen is dan het handigste.

Onvolledige informatie

Hoe groter de organisatie, hoe meer dit voorkomt. De reden hiervoor is heel simpel: de leiding heeft vaak onvoldoende oog en oor voor wat er op de werkvloer of bij de klant speelt. Ze hebben bijvoorbeeld geen weet van waar medewerkers dagelijks tegenaan lopen en baseren hun beleid en beslissingen op de informatie die ze tot hun beschikking hebben. Dat zijn over het algemeen beleidsstukken, onderzoeksrapporten en cijfermateriaal. Verhálen krijgen ze niet of nauwelijks te horen. Onvolledige informatie dus.

Kleur geven aan cijfers

Dat is een gemiste kans. Verhalen geven kleur aan de cijfers, geven betekenis aan droge tekst. Verhalen van de werkvloer helpen de cijfers op de juiste manier te interpreteren. In de verhalen komen namelijk niet alleen de feiten aan bod, maar ook het gevoel, de ervaringen en de beleving. Essentiële informatie voor het nemen van de juiste beslissing.

Neuzen dezelfde kant op

Merk jij dat jijzelf of de mensen om je heen veel a zeggen en b doen? Dan is het hoog tijd om te ontdekken waar de discrepantie zit tussen feiten en beleving. Als er ook oog is voor beleving en gevoel, kun je beslissingen nemen op basis van volledige informatie. Zo houdt je betrokken en tevreden medewerkers en klanten.

Stuur een appje, waag een belletje of tik een berichtje als je hier verder over door wilt praten. Tot snel!