DNA

Je DNA – dat is hoe je in elkaar zit als mens of organisatie. Overtuigingen, opvoeding, cultuur, ervaringen, je ‘bedrading’. Het familiesysteem waar je uitkomt, hoe de organisatie ooit begonnen is, de idealen van de oprichter, hoe de organisatie als systeem functioneert. Alles speelt een rol, of je je er nu bewust van bent of niet.

Bij organisatievraagstukken
De kloof tussen wie de organisatie is (identiteit) en wie ze wil zijn naar buiten toe (imago) kan soms behoorlijk groot zijn en tot problemen leiden, ook intern. Medewerkers mopperen over de mooie praatjes van het management, klanten en nieuwe medewerkers worden geconfronteerd met een andere werkelijkheid dan hen is voorgespiegeld. Je doet interventies die niet werken; dit komt doordat je niet helder hebt wat er precies speelt en wat de juiste interventie is.

Daarom is een goed beeld van wie je nu bent en waar je staat essentieel. Dat is je vertrekpunt. We kijken naar wat missie, visie, waarden zijn en hoe deze in de praktijk tot uitdrukking komen en herkend worden. Wat wordt belangrijk gevonden en wat niet? Welke actie beloon je en welke niet? Wat vertellen de verhalen in en van de organisatie over het DNA?

Bij persoonlijke vragen
Vaak gebeurt het dat je dingen doet zonder echt te weten waarom. Zonder te weten wat je drijft, wat er ten grondslag ligt aan je acties. We denken onszelf te kennen, maar in de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen.

Zelfkennis is bewust zijn van je kwaliteiten en tekortkomingen, in welke patronen je vervalt, door welke bril je naar de wereld, jezelf en anderen kijkt. Het is weten waar jouw triggers zitten, objectief kunnen zien wat jouw aandeel is in een bepaalde situatie. Het is durven zien hoe je in elkaar zit met alles wat daarbij hoort.

Jezelf leren kennen is een ontdekkingsreis waarbij je je innerlijke wereld verkent. Het leuke is: als je wilt ben je nooit klaar, want er valt altijd weer iets nieuws te ontdekken!

Antwoorden & actie
Hoe beter je jezelf leert kennen als mens of organisatie, hoe makkelijker je jouw ‘hoe kan het toch dat-vragen’ kunt beantwoorden en passende actie kunt ondernemen. Daarom duik ik altijd in je DNA als we samen aan de slag gaan. We hebben het altijd over wie je bent.

Wil je ‘iets’ met je DNA? Kijk dan ook eens op:
DNA-verhaal
DNA-spel