Wat is dat toch? Dat wat je energie geeft, als eerste moet wijken als je stress hebt?⠀ ⠀

Sporten, een boek lezen, een beetje luieren, afspreken met vriendinnen/vrienden, je hobby… het moet wijken voor alles wat moet.⠀

Misschien heb je eigenlijk helemaal geen zin om die laptop open te klappen om ’s avonds nog te werken, maar het lijkt wel of je gedreven wordt dan iets dat sterker is dan jezelf. Het moet. Je verantwoordelijkheidsgevoel. Even doorzetten. En als je die laptop toch dichtlaat: schuldgevoel, onrust, een knagend gevoel.

Calvinistisch
Plicht gaat voor plezier, werk gaat voor het meisje, wie niet werkt zal ook niet eten.⠀ ⠀

Je kent ze wel, deze uitspraken. Ze zijn heel erg met onze (calvinistische) cultuur verweven, ook als je totaal niet calvinistisch bent opgevoed. En dus is het eigenlijk helemaal niet vreemd dat wat leuk is, wijkt voor alles wat moet. Want je weet heus wel dat het niet slim is en dat je ook je ontspanning nodig hebt.

Loyaliteit
Het is onze loyaliteit. Onze trouw aan wat we geleerd hebben in onze opvoeding, aan de waarden van onze cultuur. Door iets anders te doen, nemen we afstand van wat onze ouders ons geleerd hebben. Onbewust voelt dat niet goed, we willen hen niet afvallen. We willen onszelf niet buiten de groep plaatsen. Dáarom blijven we die laptop openklappen.

Welk effect opvoeding en cultuur hebben op het dagelijks leven verschilt van persoon tot persoon. Ook of en in welke mate je er last van hebt.

Misschien herken je het gevoel van gevangen zitten, van een steeds knagend schuldgevoel en wil je daar weleens van af. Als je meer vrijheid en rust wilt ervaren of je loyaliteiten onder de loep wilt nemen, neem dan contact op voor een afspraak via welkom@lelixxor.nl of app naar 06 11 3435 15.