Wat hebben de Star Wars-expositie, Mirakels Amersfoort en de tekenfilm Ferdinand met elkaar gemeen? Behalve dat ik ze alle drie in de kerstvakantie bezocht heb, viel het me op dat op een of andere manier het thema van ‘je eigen weg volgen’ centraal staat. Ze gaan allemaal over identiteit, worden wie je bent. En dat heeft alles te maken met de keuzes die je maakt.

Tijdens Mirakels Amersfoort volg je Piet Mondriaan in zijn ontwikkeling als kunstenaar. Hij moet daarvoor regelmatig keuzes maken die tegen de gevestigde orde ingaan (eerst tegen zijn vader, later tegen zijn geldschieter en de algemeen heersende opinie over wat kunst is bijvoorbeeld). Hij laat zich leiden door iets dat van binnenuit komt: de fascinatie voor de essentie van dingen.

Anakin en Luke

Bij de Star Wars-expositie ligt de nadruk heel duidelijk op het maken van keuzes. Zo groeiden vader Anakin en zoon Luke onder vergelijkbare omstandigheden op en komen ze allebei in lastige situaties terecht. De vader kiest uiteindelijk echter voor de donkere kant van ‘The Force’, terwijl de zoon dat niet doet. De expositie laat zien dat je weliswaar gevormd wordt door je opvoeding, je omgeving, de cultuur en je leermeesters, maar dat je zelf het laatste woord hebt in wie je wordt. Het hangt af van je eigen keuzes. En dat heeft weer heel veel te maken met je innerlijke wereld. Regeert daar vooral angst, zoals bij Anakin, dan maak je andere keuzes dan wanneer dat niet het geval is.

Uit het keurslijf

En dan Ferdinand: als stier in Spanje is er maar één toekomst voor hem weggelegd, vechten in de arena. Maar dat wil hij niet. Hij weigert te vechten en is liever met bloemen bezig. Ook al wordt hij daardoor uitgelachen en gepest, hij kiest ervoor zijn eigen weg te gaan. Hij ziet heel duidelijk dat iedereen zijn eigen weg te gaan heeft. Niet iedere stier hoeft net als hij van bloemen te houden, maar zomaar het toekomstbeeld volgen dat ‘men’ van je heeft, is ook niet per se slim. Hij moedigt andere stieren aan los te breken uit het keurslijf van vechtstier en na te gaan wat ze zelf leuk vinden.

Te weinig

Hoe komt het dat dit thema op zulke verschillende plekken naar voren komt? Misschien omdat we in een tijd leven waarin we volop vrijheid hebben om onze eigen keuzes te maken, terwijl we dat toch niet doen. Een tijd waarin mensen burnout raken, omdat ze niet meer in contact staan met zichzelf en daardoor over hun eigen grenzen gaan. Misschien is het tijd om naar binnen te gaan, je eigen weg te ontdekken en zo steeds meer jezelf te worden.

 

Stuur een appje, waag een belletje of tik een berichtje als je hier verder over door wilt praten. Tot snel!