Ken je dat gevoel? Dat je je heel erg op iets verheugt en dat het dan verschrikkelijk tegenvalt? Of dat je bepaalde verwachtingen van iemand hebt die op een gegeven moment toch niet helemaal blijken te kloppen? Teleurstelling dus…

Zakelijk kun je ook teleurstelling ervaren. Als een bepaalde opdracht niet doorgaat, terwijl je wel een goed gesprek hebt gehad met de opdrachtgever. Je was er zó zeker van dat het door zou gaan en dan opeens het bericht dat ze het toch anders opgelost hebben. Of je bent teleurgesteld in je medewerkers. Je had niet verwacht dat ze zo zouden reageren tijdens de vergadering. Teleurstelling gaat vaak gepaard met je gekwetst voelen en boosheid. Je kunt echter ook van je teleurstellingen leren.

Voorkom navelstaren

Het feit dat je teleurgesteld bent, zegt iets over jouw hoop, jouw dromen en jouw verwachtingen. Kortom: het zegt iets over jouw DNA. Het laat zien wat je belangrijk vindt, wat je graag wilt en waar je blij van wordt. Werken vanuit je DNA is één; als je niet wilt dat dit verwordt tot navelstaren dan moet je tegelijkertijd voeling houden met de realiteit. Vanuit wie jij bent als ondernemer zie je wat er in de realiteit gebeurt en kom je in actie. Zodra je blik niet meer gericht is op je DNA of de realiteit, dan kweek je teleurstelling. Bij je klanten of medewerkers, omdat je niet (meer) voldoet aan de belofte die jouw DNA inhoudt. Of bij jezelf, omdat je mooie plannen gedwarsboomd worden door de realiteit die jij uit het oog verloren was.

Botsing tussen DNA en realiteit

Een teleurstelling zou je kunnen zien als een botsing tussen jouw DNA en de realiteit. Wellicht heb je ergens zitten slapen en had je geen realistisch beeld van die ander. Misschien verwacht je dat je medewerkers uit hetzelfde hout gesneden zijn als jij, maar kom je er nu achter dat je niet altijd de juiste mensen aangetrokken hebt. Of je hebt in je enthousiasme bepaalde signalen van die opdrachtgever over het hoofd gezien. Andersom kan echter ook. Jouw klant verwacht iets van jou op grond van je DNA, maar doordat je te druk bent met de waan van de dag ben je kwijtgeraakt waar je voor staat. Kortom: in de verhalen over teleurstellingen gaat een heleboel waardevolle informatie schuil!

Rode draad

Welke rode draad zie je in de ‘teleurstellingsverhalen’ van jouw klanten, medewerkers en jezelf en wat zegt dat eigenlijk over jouw valkuilen? Klopt jouw beeld van de werkelijkheid eigenlijk wel of ben je te veel met jezelf en je bedrijf bezig, waardoor je de boot mist? Of ben je zo met de realiteit bezig dat je jezelf bent kwijtgeraakt en klanten niet meer weten waar je nu eigenlijk voor staat?

Stuur een appje, waag een belletje of tik een berichtje als je hier verder over door wilt praten. Tot snel!