Prinses Freya was opgevoed met het idee dat achter elke machtige koning een sterke vrouw staat. Eens zou zij die vrouw zijn die haar man naar grote overwinningen zou leiden en hem zou helpen een goede koning te zijn. Ze wist niet alleen alles van etiquette en het ontvangen van talloze binnen- en buitenlandse gasten, ze had ook geleerd over strategische oorlogsvoering, vredesonderhandelingen en rechtspreken. Ze kon een gesprek voeren met boer en edelman, landloper en landheer.

Op haar 18e werd er een groot bal georganiseerd om haar kennis te laten maken met alle huwbare mannen in het land en de verre omstreken. Arm, rijk, dik, dun, oud, jong. Alle mannen presenteerden zich aan haar, ook als wist ze al lang dat ze alleen met een prins zou trouwen. Het feest barstte los met een groot banket, daarna werd er gedanst en gewandeld in de koninklijke tuinen. Goochelaars lieten de gasten versteld staan van hun vingervlugheid en de avond eindigde met een groots vuurwerk, de prinses waardig.

Hartkloppingen

Hoewel het altijd maar afwachten is, had de prinses meteen hartkloppingen bij een van de jongemannen op het feest. Het was prins Aka van Akerbeidjaden. Zijn oudste broer werd koning van dat koninkrijk, waardoor hij vrij was om een ander pad te kiezen. Prins Aka was ook meteen onder de indruk van prinses Freya en zo kwam het dat ze strak gechaperonneerd elkaar beter leerden kennen. Al gauw was duidelijk dat dit het gouden paar was waar iedereen op hoopte.

Barstjes

Er was slechts één smetje op dit geluk. Niemand wist ervan, behalve de prinses. Ze was helemaal gericht op haar toekomstige man en koning. Ze wilde hem alles vertellen over het koninkrijk en de mores, over de relaties met de bewoners en de buurlanden, om hem alvast voor te bereiden op het werk dat komen zou. Natuurlijk had hij daar straks raadsheren voor, en haar, maar het kon nooit kwaad hem alvast bij te praten. Vreemd genoeg leek het prins Aka weinig te interesseren. Hij was vooral geïnteresseerd in haar en dat baarde de prinses zorgen. In het begin speelde het geen grote rol, maar toen er ruim een jaar verstreken was en de situatie niet veranderde, begon het geluk van Freya barstjes te vertonen. Ze vroeg Aka of hij wel met haar wilde trouwen, en hij antwoordde dat hij niets liever wilde. Ze vroeg of hij wel van haar land hield. Hij zei dat het het mooiste land was dat hij kende, mooier nog dan Akerbeidjaden. Vond hij het wel belangrijk dat het koninkrijk zou blijven floreren, ook als haar vader zijn scepter had neergelegd? Ook nu antwoordde hij weer bevestigend. Freya snapte er niets van. Ze wist dat hij de waarheid sprak, maar hoe kon het dan dat hij zo vaak wegdwaalde met zijn gedachten als ze hem vertelde over staatsaangelegenheden? Hoe kwam het dat hij belangrijke feiten niet leek te onthouden? Waarom masseerde hij liever haar voeten dan na te denken over wie zijn raadsheren zouden worden?

Bijna 21

De koning en koningin merkten niets van de twijfels van hun dochter. Ze waren in hun nopjes dat hun dochter zo’n geschikte man gevonden had. De laatste jaren hadden ze gezien dat het ook heel anders kon gaan: prinsessen die zich niet zomaar meer in hun rol of een huwelijk schikten. Ja, ze hoorden de verhalen uit andere koninkrijken. De koningin stelde voor om een datum te prikken voor het huwelijk. De prinses was tenslotte al bijna 21. Freya stemde toe: precies als ze 21 en een half jaar oud was, zou ze in het huwelijk treden met haar geliefde Aka. Beiden genoten van de voorbereidingen en het vooruitzicht straks samen het paleis te betrekken.

Nachtelijk bezoek

Maar toen de datum dichterbij kwam, werd prinses Freya onrustig. Maakte ze wel de juiste keuze? Zou hij wel echt de juiste koning zijn voor het land? Haar twijfels waren steeds gesust door hun wederzijdse liefde, maar ze verdwenen nooit helemaal. Op het paleis durfde ze niemand in vertrouwen te nemen over haar twijfels en ze wilde er niet weer over beginnen tegen Aka. Daarom besloot ze op een nacht de oude wijze vrouw te bezoeken waar mensen uit heel de stad naartoe gingen als ze ergens mee zaten. De prinses kleedde zich onherkenbaar en sloop het paleis uit. Hoewel het toch al laat was, werd op haar kloppen direct opengedaan. ‘Welkom prinses’, zei de vrouw die zich niet voor de gek liet houden door haar kledij. Ze maakte een buiging. Hoewel Freya al veel over de bijzondere gaven van de vrouw had gehoord, was ze toch verbaasd. En het bevestigde haar gevoel dat ze op de juiste plek gekomen was met haar vragen.

Wel heb je ooit

Toen Freya uitgepraat was, vroeg de oude vrouw:
‘Heeft u er ooit over nagedacht dat u misschien de nieuwe tijd inluidt?’
‘Wat bedoelt u?’, vroeg Freya ongemakkelijk.
‘Misschien is het tijd dat er een machtige koningin opstaat met een sterke man aan haar zijde.’ De prinses hapte naar adem. Wel heb je ooit…
‘Maar, maar… dat is ongehoord. Hoe kan ik… Dat zou…’, hakkelde ze.
‘Eeuwenlang bewandelt iedereen dezelfde paden, ze worden dieper en dieper uitgesleten. Zo diep dat het loopgraven worden, van waaruit geschoten wordt op alles wat daar buiten is. Dan is het tijd voor een nieuw pad. U, koningin, bent de eerste die dit pad betreedt. U zult de route moeten verlaten die uw voorouders zijn gegaan, u zult uw denken moeten vernieuwen. Een nieuwe weg vinden.’
‘Hoe kan ik dit prins Aka aandoen? Hoe kan ik afpakken wat hem toebehoort? En hoe zal het voor mijn ouders zijn? Dit kan toch niet?’
‘Prins Aka is al klaar voor zijn nieuwe rol. Hebt u dat niet gemerkt? U bent zijn land, zijn koninkrijk. De vraag is of u klaar bent voor uw nieuwe rol. Met de steun van koning Aka zult u een koningin zijn die haar land de nieuwe tijd in brengt. En uw ouders, ach, zij zullen moeten wennen aan het feit dat u aan het roer staat, maar ze hebben ook alle vertrouwen in u, prinses. De vraag is niet of zij er klaar voor zijn, maar of u dat bent. U kunt zich niet langer verschuilen achter anderen, het moment is gekomen om op te staan en uw positie in te nemen.’

Met een vol hoofd verliet prinses Freya de oude vrouw. En ook al wist ze niet wat de nieuwe tijd zou brengen, ze begreep dat hij aangebroken was.

 

Is voor jou ook een nieuwe tijd aangebroken? Stuur een appje, waag een belletje of tik een berichtje om hierover door te praten. Tot snel!