Je bent hier op aarde met een bedoeling en het is zonde als je dat doel mist. Dat is volgens mij de essentie van veel spirituele stromingen en religies. Om de essentie heen zijn grote verhalen gekomen; om de boodschap uit te dragen, verder te brengen, uit te leggen en aan te vullen met inspirerende voorbeelden. Iedere stroming en iedere religie heeft zijn eigen verhaal. Zijn eigen geloof. En daarbinnen geeft iedereen zijn eigen klemtonen en onderstrepingen aan.

Maar… als het verhaal belangrijker wordt dan de essentie kan het verhaal beschadigend gaan werken. Dan worden randzaken, dogma’s en regels belangrijker dan de essentie. Dan is het leven uit het verhaal en inspireert het niet meer.

Eigen verhaal

Je gelooft het niet meer. Je wordt niet meer gevoed in de traditie waarin je bent grootgebracht. Of je ziet je beschadigingen en kunt niet geloven dat dát de bedoeling was. Misschien brengt het verwarring: wat geloof ik nu eigenlijk nog en hoe ziet dat eruit in de praktijk? Als je niet meer in het verhaal kunt of wilt geloven, betekent dat nog niet dat je ook de essentie overboord gooit. Vanuit de essentie mag je je eigen verhaal gaan ontdekken. Dat wat jou inspireert en helpt je bedoeling te leven.

Zonder goeroe

Wijsheidstradities zijn er om je op pad te helpen, maar ze zijn niet hét pad. Uiteindelijk gaat het niet om welk geloof je aanhangt, welke leefregels je navolgt, maar om het zelf ervaren van de verbinding met het goddelijke. Van oudsher waren daar bemiddelaars voor nodig: priesters, dominees, sjamanen. Maar als mensen zijn we allemaal in staat om zelf, rechtstreeks, verbinding te maken met het goddelijke. Je hoeft niet afhankelijk te zijn van een goeroe, je innerlijk kompas wijst je de weg.

De bedoeling

Het wijst je de weg naar wat voor jou essentieel is en geeft zin en vervulling aan je leven. Het maakt dat je je verbonden voelt met jezelf, je omgeving en het grotere geheel. Zo vind je de bedoeling van jouw leven, vanuit de essentie van het verhaal en je eigen innerlijk kompas.

 

Stuur een appje, waag een belletje of tik een berichtje als je hier verder over door wilt praten. Tot snel!